Wright State
Harry Khamis
Statistical Consulting Center Department of Mathematics and Statistics College of Science and Mathematics Wright State Home
Information for my students
H.J. Khamis Publications
Semi-Symmetric Intraclass Contingency Table
Buffon's Needle Problem
Swedish Language
(Det Svenska Språket)
Kolmogorov-Smirnov Test
Graphical Models and Multigraph Representations
Stature Prediction  
Return to Harry Khamis home page
 
spacer bar
Uppsala Cathedral
Uppsala Domkyrkan

Svenska

Till alla mina svenska vänner:

Jag tycker mycket om Sverige. I början, blev jag förtjust i svenska folkdanser och folkmusik, särskilt de härliga polskorna. Sen arbetade jag i Sverige och det trivdes jag mycket med.


Jag åkte till Sverige den första gången 1995 med en grupp turister. Då reste vi överallt i Dalarna under Musik vid Siljan. Det var väldigt trevligt! Under 1997 bodde jag i Uppsala i fyra månader. Jag arbetade vid Uppsala Universitet, Institutionen för Informationsvetenskap under en "sabbatical." Åren 1999-2000 bodde jag i Uppsala och arbetade vid Institutionen för Informationsvetenskap under en tjänstledighet från min tjänst i USA. Då lärde mig att prata svenska (lite grann) och jag dansade överallt. Jag undervisade på engelska förstås men annars pratade jag svenska nästan hela tiden. Det är fortfarande svårt för mig att förstå vad man säger när någon pratar för fort eller använder svåra ord.

Varje år sen 1996 har jag dansat vid en dansuppvisning som heter uppdansningen. Den äger rum vid olika platser varje år, t. ex. Orsa, Sveg, Trångsviken eller Myrviken. Där kan man dansa olika polskor för domare, och om man dansar polskorna rätt då får man godkänt. Den första gången får man brons-märke, den andra gången får man silvermärke. Sen måste man uppdansa tre gånger till (första, andra och tredje inteckningarna) och med den tredje inteckningen får man stort silvermärke. Man kan bara få ett märke per år. Därför tar det minst fem år att få stort silvermärke i polskdansning. Efter man har fått stort silvermärke kan man fortfarande dansa vid uppdansningen varje år för "diplom."

Svensk polskmusik och svenska polskor är den härligaste musiken respektive de härligaste danserna i världen, tycker jag. Ni måste pröva det (om ni inte redan har gjort det).

För en svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok, se http://www-lexikon.nada.kth.se/skolverket/swe-eng.shtml.

spacer bar

Swedish

top of page in Swedish

I like Sweden a lot. Originally, I was fascinated with Swedish folk dance and music, especially those wonderful polskas (couples turning dances done to three-beat music). Then I had an opportunity to live and work in Sweden, which I enjoyed thoroughly.

I went to Sweden the first time in 1995 with a tourist group. We travelled throughout Dalarna, one of the centrally located provinces, during the "Musik vid Siljan" festival. In 1997 I lived in Uppsala (near Stockholm) for four months working at Uppsala University under a sabbatical leave. In 1999-2000 I lived in Uppsala for two years working in the Department of Information Science at the University under a leave of absence. At that time I learned Swedish (enough to get by) and I danced everywhere. I taught in English, but otherwise I spoke Swedish almost all the time. It's still difficult for me to understand Swedes when they speak quickly or use difficult words.

Every year since 1996 I've danced at a dance event called Medal Testing. It occurs in a different place each year, such as Orsa, Sveg, and Myrviken. At this event, one dances different polskas in front of a panel of judges, and receives a "medal" (a pin, really) if the dances are done well. If successful, one receives a bronze medal the first time and a silver medal the second time. Then one must dance successfully three additional times, receiving the "big silver" medal the third time. One receives only one medal in a given year, so that it takes a minimum of five years to get the big silver. Once one gets the big silver, he/she can continue to dance each year for a "diplom."

For a Swedish-English, English-Swedish dictionary, go to http://www-lexikon.nada.kth.se/skolverket/swe-eng.shtml.

 

 


     

spacer bar
Prof. Harry Khamis, Director [e-mail]
Statistical Consulting Center [home][e-mail]
130 Mathematics and Microbiological Sciences Building
Wright State University
3640 Colonel Glenn Highway
Dayton OH 45435 USA
office phone: (937) 775-2433
or stat consulting center (937) 775-4205

fax: (937) 775-2081
Last updated: July 18, 2001
spacer bar

All Wright State University Webpages must publish this disclaimer.
Please send your comments, questions and suggestions regarding this webpage to me. (sjm)